Profesionālā augstākā izglītība 2,5 gados tālmācības un neklātienes formā

Iepazinies ar studiju materiālu bez maksas

Koledžas privātuma politika.

Studiju programma “Biznesa Loģistika”

26.augustā Biznesa vadības koledžā strādāja jaunās studiju programmas “Biznesa Loģistika” licencēšanas eksperti un izvērtēja programmas raksturojuma atbilstību licences saņemšanai.

Akadēmiskās informācijas centra ekspertu darba grupa tikās ar programmas veidotājiem – koledžas vadību, mācībspēkiem un darba devējiem.
Oficiāls ekspertu lēmums attiecībā uz programmas licenci tiks paziņots 2019. gada 28. septembrī.

Studiju programma "Biznesa Loģistika"

30/08/2019

BVK Atvērto durvju diena 19. Septembrī plkst. 18:30
Izvēlne