Augstākā profesionālā izglītība 2,5 gados tālmācības un neklātienes formā

Izmēģini studiju materiālu bez maksas

Biznesa vadība

Sāc savu biznesu vai attīsti esošo jau studiju laikā
Konsultatīvs profesionāļu atbalsts katram studentam
Biznesa vadības spēles un praktiskās darbnīcas

Biznesa vadības studijas paredzētas topošajiem vai jau esošajiem uzņēmējiem:

 • kam jau ir savs bizness un ir vēlme būtiski uzlabot uzņēmuma darbību;
 • kam ir biznesa ideja un nepieciešama līdzgaitniecība tās īstenošanā;
 • kam vēl nav savas biznesa idejas un ir nepieciešama palīdzība tās attīstīšanā.

Biznesa studiju laikā studenti iziet „Ievadpraksi uzņēmumā” un „Pirmskvalifikācijas praksi uzņēmumā,” kas nodrošina iespēju pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu.

4. semestrī students izveido un atver savu uzņēmumu (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Akciju sabiedrība, Pilnsabiedrība, Zemnieku saimniecība, Individuāls (ģimenes) uzņēmums, u.c. juridisku personu veidi*) vai attīsta savu esošo uzņēmumu.**

5. semestrī students izstrādā kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem. Pēc sekmīgas uzņēmējdarbības studiju prasību izpildīšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju „Komercdarbības speciālists”.

 

*Vairāk informācijas par Juridiskām personām un uzņēmējdarbības veidiem variet iegūt šeit: http://www.lvportals.lv
** Plašāku informāciju par šo studiju programmas obligāto prasību jautāt Studiju atbalsta centrā studiju koordinatoriem.


Rezervē labāko cenu Biznesa Vadības Koledžā līdz 27.jūnijam

Biznesa vadības koledžā uzņemšana notiek divas reizes gadā

Vasaras uzņemšana – notiek līdz 30. septembrim un 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*
Ziemas uzņemšana – notiek līdz 10. martam, 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris/janvāris un februāris/jūnijs*
*Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.


Studiju programma: Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība
Kvalifikācija: Komercdarbības speciālists
Studiju līmenis: 1. līmeņa augstākā profesionālā
Studiju ilgums: 2,5 gadi
Studiju forma: neklātiene un tālmācība
Studiju maksa: EUR 695 semestrī
Studiju kredīts Biznesa vadības koledžā
Studiju kredīts
Dalītais studiju maksājums Biznesa vadības koledžā
Dalītais studiju maksājums

Programmas studiju kursi

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE KURSI (A bloks)

NOZARES KURSI (B bloks)

IZVĒLES KURSI (C bloks – 10 KP)

 • Sociāli psiholoģiskie trēniņi
 • Latviešu valodas kultūras jautājumi
 • Profesionalitāte un karjera
 • Lietišķā etiķete
 • Pasaules kultūras vēsture I
 • Pasaules kultūras vēsture II
 • Sabiedriskās attiecības I
 • Sabiedriskās attiecības II
 • Saskarsmes psiholoģija I
 • Publiskās uzstāšanās māksla
 • Profesionāla klientu apkalpošana
Studiju programma akreditēta līdz: 2019. gada 11.jūnijam

Studiju plāns

Atvērt Tālmācības programmas «Biznesa vadība» studiju plānu

Biežāk uzdotie jautājumi

Šeit esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi, maksājumiem, budžeta vietām u.c. lietām, kā arī atbildes uz tiem.

Atvērt Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Rezervē labāko cenu Biznesa Vadības Koledžā līdz 27.jūnijam

Pašnovērtējuma ziņojums

Atvērt studiju programmas «Biznesa vadība» pašnovērtējuma ziņojumu

spelu_klubs_cashflow

Spēļu klubs: Veiksmei. Naudai. Biznesam.

Piedāvājam pasaulē pārdotāko bestselleru autora Roberta T. Kijosaki finanšu spēli “Cashflow”, ar kuras palīdzību iespējams viegli un ātri apgūt naudas pamatus mūsdienu finansiālajā pasaulē. Piedāvājam šo spēli izspēlēt kopā ar profesionālu spēles vadītāju, kurš palīdzēs Jums iepazīties ar spēli, izskaidros un analizēs tās gaitu.

Izvēlne