Zinātniski praktiskā konference Biznesa vadības koledžā

14. aprīlī BVK notika zinātniski praktiskā konference «Biznesa izaicinājumi Latvijas simtgadē»

Zinātniski praktiskā konference Biznesa vadības koledžā

Zinātniski praktiskā konference Biznesa vadības koledžā (ieskats)

2018. gada 14. aprīlī BVK notika zinātniski praktiskā konference «Biznesa izaicinājumi Latvijas simtgadē». Redzesloka paplašināšanai un pētnieciskā darba veicināšanai draudzīgā, brīvā un patīkamā atmosfērā tikās dažādu nozaru profesionāļi, vairāku augstskolu – Biznesa vadības koledža, Juridiskā koledža, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Transporta un sakaru institūts – studenti un mācībspēki.

“Biznesa izaicinājumi Latvijas simtgadē” rakstu krājums

Konferences rakstu krājums pieejams šeit.


Konferences plenārsēde

Referāti

Liesma Ose, Dr.paed.
Dažādība organizācijas attīstībai (video)

Lolita Ozoliņa, Mg.sc.soc.
Neredzamo fenomens mūsdienu slavas arēnā

Daina Vasiļevska, Dr. sc. admin.
Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana mazos un vidējos uzņēmumos: problēmas un risinājumi

Līga Laursone
Projektu dalībnieku emocionālā intelekta nozīme komandas efektivitātes prognozēšanā Rīgas Stradiņa Universitātē

Konferences sesija «Uzņēmējdarbība un vadība»

Referāti

Monta Bušmane
Dzīvesstila uzņēmums Latvijā: «PANKŪKMĀNIJA» biznesa idejas izvērtējums.

Līva Driķe un Signe Enkuzena
Darba izpildes vadīšana atšķirības dažādu paaudžu darbiniekiem.

Elvijs Raģis
Biznesa ideja: «GUDRĀ MĀJA» – lietotāju ērtībai un enerģijas taupīšanai.

Eva Selga, LPVA valdes priekšsēdētāja
Latvijas personāla vadīšanas asociācijas attīstība un aktualitātes

Edijs Kurjavcevs
Informācijas izvietošana Youtube kanālā. Nosācījumi sekmīgas uzņēmējdarbības īstenošanai.

Anita Lasmane, Dr. psych.
Vadības lēmumu racionālie un emocionālie faktori

Konferences sesija «Jurisprudence un Mārketings»

Referāti

Iveta Dembovska
Tūrisma attīstība pasaulē (video)

Iveta Skrastiņa
Darba līgums – darbinieka un darba devēja vienošanās

Ilze Rubene, Mg.oec., juriste
Grozījumi Darba likumā: teorija un prakse

Aija Neimane
Publiskais iepirkums

 

Paldies visiem par ieguldījumu!

Esam gandarīti arī par savu pienesumu mūsu valsts jubilejas gadā!

20/04/2018

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne